Skip to main content

Contact

Wedstrijdsecretaris Senioren Chris Dijkstra:  06-44090002

Wedstrijdsecretaris jeugd Leo Jongsma: 06-24460661

Bestuur:                      hoofdbestuur@vvholwerd.nl 

Functie: Naam: Emailadres:
Voorzitter Annelies Bouma a.bouma@vvholwerd.nl
Secretaris Douwe Kuipers

Penningm. Rene Elzinga
Jeugd    
Senioren  
Sponsoring    
Beheer  
Public Rel. Sikke Broersma  

 


Stuurgroep Jeugd:     stuurgroepjeugd@vvholwerd.nl
Functie: Naam: Emailadres:
Voorzitter  
lid    
Secretaris  
Wed.secr. Leo Jongsma leoj.93@outlook.com
     

 


Stuurgroep Senioren:    stuurgroepsenioren@vvholwerd.nl
Functie: Naam: Emailadres:
Voorzitter    
Wedstr.secr. Chris Dijkstra  
     

 


Stuurgroep Beheer:   beheer@vvholwerd.nl
Functie: Naam: Emailadres:
Voorzitter  
Lid  
     

 


Stuurgroep Public Relations: pr@vvholwerd.nl
Functie: Naam: Emailadres:
Voorzitter Sikke Broersma  
     


Stuurgroep Sponsoring: sponsoring@vvholwerd.nl

Functie: Naam: Emailadres:
Voorzitter   sponsoring@vvholwerd.nl


  Ledenadministratie:   ledenadministratie@vvholwerd.nl
 
Functie: Naam: Emailadres:
Ledenadm. René Elzinga ledenadministratie@vvholwerd.nl 
Overige adressen/gegevens:                                                                
Functie: Naam: Emailadres:
Hoofdtrainer Gerrit Bouma g.bouma@vvholwerd.nl
1e Jeugdtr.  
Consul Henk Akkerman -
Redactie clubblad   clubblad@vvholwerd.nl 
Locatie:

Functie: Tel. Emailadres:
Sportcompl. “De Morgenzon” 0519-562220 kantine@vvholwerd.nl
Sporthal “De Ynset” 0519-562424 sporthal@vvholwerd.nl