Skip to main content

Ledenadministratie

Aanmelden nieuwe leden:
Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij de voetbalvereniging door het –formulier ledenmutatie en opgave nieuwe leden- in te vullen en vervolgens in te leveren bij de ledenadministratie.
Deze formulieren zijn verkrijgbaar bij de ledenadministratie en kan ook gedownload worden op de site. Ook krijgt het nieuwe lid een machtingsformulier mee om in te vullen, Vanaf 2006 hoort er ook een pasfoto bij i.v.m. de spelerspas. Zodra de formulieren en de pasfoto zijn ingeleverd bij de ledenadministratie wordt het nieuwe lid aangemeld bij de KNVB.

Download hier: Inschrijfformulier en machtigingskaart

Pas als de contributiebetaling geregeld is, is een nieuw lid speelgerechtigd.
Van nieuwe leden wordt verwacht dat zij minimaal één seizoen lid blijven van de vereniging.
 
Afmelden van leden:
Het opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren en wel minimaal 6 weken voor het einde van het verenigingsjaar. Dus voor 15 mei, dit i.v.m. opgave van de teams voor het nieuwe seizoen. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni. Dit bericht van opzegging dient te worden ingeleverd bij de ledenadministratie.
 
Contributie:
Voor het verenigingsjaar 2012-2013 gelden de volgende tarieven:
 

  Per maand Per kwartaal Per half jaar Per jaar
Senioren veld € 13,35 € 40,00 € 80,00 € 160,00
Senioren zaal € 10,00 € 30,00 € 60,00 € 120,00
Senioren veld en zaal € 18,35 € 55,00 € 110,00 € 220,00
Junioren veld € 7,85 € 23,50 € 47,00 € 94,00
Steunende leden € 2,70 € 8,00 € 16,00 € 32,00

 
In principe is men contributie verschuldigd voor het gehele verenigingsjaar.
Dit betekend dat bij tussentijdse opzegging de contributie tot het einde van het verenigingsjaar dient te worden betaald. Een uitzondering op bovenstaande regel is mogelijk. Deze uitzondering wordt in overleg met het bestuur bepaald.
 
Betaling van de contributie:
U/je machtigt de vvHolwerd om contributie per kwartaal van uw/jouw rekening af te laten schrijven. Afschrijving vindt plaats aan het begin van elk kwartaal. (januari, april, juli en oktober).
 
 Wijzigingen:
Om de gegevens in ons ledenbestand bij de tijd te houden, wordt het zeer op prijs gesteld dat alle veranderingen doorgegeven worden aan de ledenadministratie. Te denken valt aan verhuizing, foutieve vermelding in presentatiegids (b.v. telefoonnummers!!!!) o.i.d.
 
De ledenadministratie wordt beheerd door:

René Elzinga

ledenadministratie@vvholwerd.nl