Skip to main content

Ledenadministratie

 Van de ledenadministratie:
 
Aanmelden van nieuwe leden:
Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij de voetbalvereniging door het -formulier ledenmutatie en opgave nieuwe leden- in te vullen en vervolgens in te leveren bij de ledenadministratie. Deze formulieren zijn verkrijgbaar bij de ledenadministratie of via www.vvholwerd.nl. Ook krijgt het nieuwe lid een machtigings- en vrijwilligersformulier mee om in te vullen. Tevens dient er digitaal een pasfoto aangeleverd te worden in de digitale omgeving van de KNVB (app of via www.voetbal.nl), of via de mail: R.Elzinga@vvholwerd.nl
 
Afmelden van leden:
Het opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk (of per e-mail) te gebeuren en wel minimaal 6 weken voor het einde van het verenigingsjaar. Dus voor 15 mei, dit i.v.m. opgave van de teams voor het nieuwe seizoen. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni. Dit bericht van opzegging dient te worden ingeleverd bij de ledenadministratie.
 
Contributie:    
Voor het verenigingsjaar 2017 – 2018 gelden de volgende tarieven:


                                               per maand               per kwartaal              per half jaar                                                 per jaar
Senioren* veld                        €       15,00                           45,00                          90,00                                                       180,00
Senioren zaal:                        €       12,00                           36,00                          72,00                                                     144,00 Senioren veld en zaal:   €              22,00                                                           66,00                        132,00                        264,00
Junioren* veld:                       €         9,00                           27,00                          54,00                                                       108,00
Pupillen* veld:                        €         8,00                           24,00                          48,00                                                         96,00
Steunende leden:                   €         3,00                             9,00                          18,00                                                         36,00

* De contributie voor senioren is van toepassing op spelende leden van 18 jaar en ouder.
* De contributie voor junioren is van toepassing op spelende leden van 13 jaar en ouder
* De contributie voor pupillen is van toepassing op spelende leden tot en met 12 jaar.
 
In principe is men contributie verschuldigd voor het gehele verenigingsjaar. Dit betekent dat bij tussentijdse opzegging de contributie tot het einde van het verenigingsjaar dient te worden betaald. Een uitzondering op bovenstaande regel is mogelijk. Deze uitzondering wordt in overleg met het bestuur bepaald.
 
Betaling van de contributie: rekeningnr: NL94RABO 0102.2759.39
U/je machtigt de v.v. Holwerd om de contributie per kwartaal van uw/jouw rekening af te laten schrijven.
Afschrijving vindt plaats aan het begin van elk kwartaal (januari, april, juli en oktober).
 
Wijzigingen:
Om de gegevens in ons ledenbestand up to date te houden, wordt het zeer op prijs gesteld dat alle veranderingen doorgegeven worden aan de ledenadministratie. Te denken valt aan verhuizing,
e-mailadres, foutieve vermelding in presentatiegids (b.v. telefoonnummers) o.i.d.
 
 
 
DE LEDENADMINISTRATIE WORDT BEHEERD DOOR:
 
René Elzinga, Elbasterwei 20, 9151 KR Holwerd Tel. 06-51711580
r.elzinga@vvholwerd.nl