Skip to main content

Voorlopige 1e en 2e selectie

Voorlopige 1e selectie:
Erik Bakker
Paul Bouma
Richard Broersma
Wichard Bron
Rene Elzinga
Romke Talsma
Rick Vink
Sjoerd Visser
Otto Hiddema
Jelle Soepboer
Sybren Dol
Egbert Dijkstra
Xander de Vries
Lieuwe Veenema
Richard Malda
Jacco Jan Rienks
Jan de Jong
Melvin Barendsen

Voorlopige 2e selectie:
Harmen Aagtjes
Hessel v/d Galiën
Renze Haaksma
Leo Jongsma
Harnt Schaap
Patrick Visser
Joeke v/d Weg
Mark Bakker
Wesley v/d Zee
Sander Dijkstra
Douwe Jan de Boer
Tjitse de Haan
Jelmer v/d Hoop
Simon Bosch
Marco v/d Meer
Kees Koopmans
Kristiaan Miedema