Skip to main content

Stuurgroepen

Voetbalvereniging Holwerd heeft qua organisaties de laatste jaren hele duidelijke lijnen uitgezet, om het besturen voor iedereen zo aantrekkelijk mogelijk te maken. In ons beleidsplan “v.v.Holwerd, een dijk van een vereniging”, uitgegeven in 2000, staan de structuren heel duidelijk aangegeven. Dit beleidsplan is door de leden met overgrote meerderheid op de toen gehouden ledenvergadering aangenomen. Vanaf die tijd wordt er gewerkt met stuurgroepen. Nu er een aantal jaren ervaring is opgebouwd met het werken met stuurgroepen, zijn de meeste bestuursleden het er wel over het eens dat er nu veel zinvoller wordt vergaderd en gewerkt dan voorheen. Het bestuur ziet het als haar voornaamste taak de organisatie zo neer te zetten dat een nieuw bestuurslid meteen de zaken kan overnemen en verder kan besturen. En dus niet het bekende ei eerst zelf weer uit moet vinden. Besturen is vooral: “een doorgaande lijn neerzetten onafhankelijk van de poppetjes”.

Naast het DB, (dagelijks bestuur) bestaande uit de voorzitter, secretaris en de penningmeester, bestaat het bestuur uit nog 6 leden die elk een stuurgroep vertegenwoordigen. Het hoofdbestuur, dat gemiddeld één keer per maand vergaderd, zet de lijnen uit en de stuurgroepen zorgen voor de verdere uitvoering. De bestuursleden worden gekozen op de ledenvergadering van april. Op de ledenvergadering van oktober wordt o.a. de financiële situatie van de vereniging, kantine en sporthal besproken. Ook komen hier beleidszaken ter sprake. Verder kunnen de leden uiteraard het bestuur aanspreken op hun doen en laten.

Besturen is in deze tijd niet altijd even eenvoudig met alle regelgeving van hogerhand. Toch is het fantastisch om te zien dat er elke zaterdag zoveel leden (jeugd en senioren) genieten van deze prachtige sport. Het geeft je als bestuurslid elke week weer een kick alles goed geregeld te zien. Natuurlijk zijn er zo nu en dan de onvoorziene probleempjes, maar een vereniging met leden die hart voor de zaak hebben, lost deze altijd weer spontaan op. Naast onze leden is er ook een grote groep vrijwilligers die meehelpt de organisatie vlot te laten verlopen. Voor verdere informatie over de stuurgroepen volg de aanwijzigingen op de website en zie ook de presentatiegids van V.V. Holwerd.