Skip to main content

Senioren

Het takenpakket van de stuurgroep senioren bestaat onder meer uit:

 • Samenstellen van de selecties in overleg met de trainers, leiders en (bij twijfel) spelers;
 • Vaststellen van de trainingstijden/aanvangstijden wedstrijden in overleg met trainer, leider en spelers;
 • Aanstellen van begeleidingsteams voor deze selecties, m.a.w. het zoeken van leiders/grens-rechters;
 • Het bewaken van de speelgerechtigdheid van spelers;
 • Het aanstellen van clubscheidsrechters, alsmede het opmaken van het scheidsrechtersschema;
 • Communicatie verzorgen tussen bestuur ener-zijds en trainer, leiders, grensrechters en spelers anderzijds;
 • Het bewaken van gezamenlijke afspraken;
 • Doorstroming jeugd naar senioren verzorgen.

Ook de futsalafdeling valt onder de verant-woordelijkheid van de stuurgroep. De toernooien rond de jaarwisseling en de werkzaamheden hiervoor worden, samen met de hiervoor bestaande commissie, uitgevoerd en gecoördineerd.
Vertaald naar de praktijk kan dit het volgende inhouden:

 • Het regelen van de entree- en bestuurs-kamer-dienst;
 • Toevoegen van spelers aan selecties, uiteraard in overleg;
 • Bespreekbaar maken van b.v. trainingsbezoek en wedstrijdvorm van spelers;
 • Per zaterdag aanstellen van scheidsrechters m.b.v. genoemd schema;
 • Een antenne hebben voor zaken die binnen selecties spelen, zodat de communicatie op gang wordt gebracht;
 • Bij afgelastingen de tegenstander(s) op de hoogte brengen, wat in de praktijk wordt opgepakt door de leiders van de teams;
 • Draaiboeken doornemen en updaten met commissieleden.

De vertegenwoordiger uit het hoofdbestuur die is belast met seniorenzaken roept de vergadering bijeen.
Deze vergadering wordt afgestemd op de te verrichten werkzaamheden.
Het streven is echter 4 á 5 x per jaar te vergaderen met de stuurgroep. De stuurgroep bestaat op dit moment uit de volgende personen:
Indien nodig wordt er vergaderd met leiders, trainers, scheids- en grensrechters. Wanneer er punten van aandacht of kritiek zijn bij senioren, neem dan a.u.b. contact op met een van de leden van de stuurgroep (of via de elftalvertegenwoordiger).
Op deze manier komen we te weten wat er leeft onder de spelers en kunnen eventuele “problemen” voorkomen worden.

Contactinformatie vind u hier.